ภูเขาจำลอง

ภูเขาจำลอง                  ภูเขาจำลอง   อยู่หน้าวัดทางด้านเหนือ หลังศาลาน้ำรูปเก๋งจีน ๓ หลัง กล่าวกันว่า เดิมเป็นภูเขาจำลองที่โปรดให้สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวังในรัชกาลที่ ๑  ต่อมาในรัชกาลที่ ๓ โปรดให้นำมาไว้ที่วัดนี้ภูเขาจำลองนี้มีรั้วล้อมไว้เป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ มีตุ๊กตาจีน ๒ ตัว  นั่งบนแท่นอยู่นอกรั้วด้านหน้า  ตรงหน้าประตูเข้าทำเป็นรูปทหารเรือยืนเฝ้าอยู่ ๒ คนสถาปัตย์ และสิ่งสำคัญ

sample69

พระปรางค์

sample69

ราวเทียนและแท่นบูชา

sample69

อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์

sample69

ภูเขาจำลอง

sample69

ศาลาท่าน้ำรูปเก๋งจีน

sample69

รูปนายเรือง

sample69

รูปนายนก

sample69

โบสถ์น้อย

sample69

วิหารน้อย