อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์

อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์


                  อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์  (อุ่ม)  อยู่ด้านใต้ของภูเขาจำลอง   มีถนนที่ขึ้นจากศาลาท่าน้ำเก๋งจีน ๓ หลังไปพระอุโบสถคั่นกลาง   อนุสาวรีย์แห่งนี้มีกำแพงเตี้ย ๆ เป็นรั้วล้อมรอบ ภายในรั้ว นอกจากจะมีโกศหินทรายสีเขียวแบบจีนบรรจุอัฐิของพระธรรมเจดีย์แล้ว  ยังมีประตูและมีภูเขาจำลองเตี้ย ๆ กับปราสาทแบบจีนเล็ก ๆ  มีตุ๊กตาหินนอนอยู่ภายใน   มีภาษาจีนกำกับ   ซึ่งชาวจีนอ่านว่า ฮก  ลก  ซิ่ว

 

                  ทางมุมรั้วข้างใต้ตอนหน้าวัด   มีที่บรรจุอัฐิของพลเรือเอก พระยาราชวังสัน (ศรี  กมลนาวิน) อดีตผู้บัญชาการทหารเรือตั้งอยู่หน้าอนุสาวรีย์  รั้วด้านที่ตรงกับภูเขาจำลอง  มีตุ๊กตาหินจีนอีก ๖ ตัว เป็นรูปทหารจีนยืนอยู่บนกำแพงมุมละตัว และนั่งอยู่บนแท่นเลยกำแพงออกมาอีกมุมละตัว    ตรงทางเข้าอนุสาวรีย์มีตุ๊กตาจีนรูปกินนรีข้างละตัวสถาปัตย์ และสิ่งสำคัญ

sample69

พระปรางค์

sample69

ราวเทียนและแท่นบูชา

sample69

อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์

sample69

ภูเขาจำลอง

sample69

ศาลาท่าน้ำรูปเก๋งจีน

sample69

รูปนายเรือง

sample69

รูปนายนก

sample69

โบสถ์น้อย

sample69

วิหารน้อย