สถาปัตย์ และสิ่งสำคัญ

sample69

ประตูซุ้มยอดมงกุฎ

sample69

หอระฆัง

sample69

มณฑปพระพุทธบาทจำลอง

sample69

รูปยักษ์ยืน

sample69

พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

sample69

พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

sample69

พระระเบียงคด

sample69

ช้างหล่อโลหะ

sample69

พระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย