เทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง วัดอรุณราชวราราม ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
เป็นองค์ประธานในงานเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันสูงค่าให้คงอยู่คู่พุทธศาสนามีพระแสดงธรรมเทศนา ที่ชำนาญในการเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง จากวัดต่าง ๆ มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาอีกทั้งเหล่าพุทธศาสนิกชน มาร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง 

ร่วมทำบุญได้ที่:
สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม
โทร. 02-891-2185

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาถนนตากสิน
ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวราราม เพื่องานเทศน์มหาชาติ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 055-254373-2

www.facebook.com/watarunofficial

ภาพ : คณะสามเณรวัดอรุณราชวราราม

แชร์บน