จองตั๋วออนไลน์


1.จองตั๋วออนไลน์ // อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ

ราคาตั๋ว 1 ใบ / 100 บาท (เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ท่านสามารถซื้อตั๋วได้ที่ทางเข้าวัดอรุณ ฯ ได้ตั้งแต่ 08.00 -17.30 น. ทุกวัน สามารถสอบถามได้ ที่ 02 891 2185 (สำนักงานกลางวัดอรุณฯ)


Price of 1 ticket / 100 baht (only for foreign tourists) for quick convenience. You can buy tickets at the entrance of Wat Arun from 8:00 AM to 5:30 PM every day. You can inquire at 02 891 2185 (Wat Arun Central Office).