อัลบั้มภาพ

sample69
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
sample69
บรรยากาศในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน
sample69
พิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับประกาศนียบัตร พัดยศเปรียญธรรม ๖ ประโยค
sample69
คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ซ้อมรับพระราชทานผ้าพระกฐิน
sample69
พุทธศาสนิกชนในงานเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง วัดอรุณราชวราราม
sample69
เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ทำนองหลวง วัดอรุณราชวราราม
sample69
ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดอรุณราชวราราม วัน เสาร์ ที่ ๓ ตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
sample69
พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
sample69
พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม