พิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับประกาศนียบัตร พัดยศเปรียญธรรม ๖ ประโยค

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.

___พิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับประกาศนียบัตร พัดยศเปรียญธรรม ๖ ประโยค

___พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาส,เจ้าสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธี และมีอุบาสกอุบาสิกาของวัดอีกทั้งพทุธศาสนิกชนมาร่วมแสดงมุทิตาในครั้งนี้ ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม

...

แชร์บน

อัลบั้มภาพ

sample69
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
sample69
บรรยากาศในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน
sample69
พิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับประกาศนียบัตร พัดยศเปรียญธรรม ๖ ประโยค