ขอกิจนิมนต์


1.ข้อมูลผู้ติดต่อ

2.ฟอร์มขอกิจนิมนต์


      


      

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- เอกสารจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ : สามารถส่งพิกัดสถานที่จัดงานผ่านทาง
line : https://bit.ly/2Lkh4AQ ของวัดอรุณฯ ได้Signature