ทำบุญออนไลน์


1.ข้อมูลผู้ติดต่อ

2.ประเภทของบุญที่ต้องการร่วมบุญ

โอนมาร่วมบุญนี้ ตามจำนวนปัจจัยที่โอนมา

3.การโอนเงิน

เมื่อโอนปัจจัยแล้วส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงิน ได้ทาง E-mail: watarunoffice@gmail.com (ได้แก่ สแกนสลิปต์การโอนเงิน หรือ Email ยืนยันการโอนเงินออนไลน์จากธนาคาร)


3.1 โอนแล้ว - ยืนยันการโอนปัจจัย *
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ กรุณาส่งหลักฐานสลิปการโอนเงินจากธนาคารส่งมาที่สำนักงานกลางวัดอรุณฯ
E-mail : watarunoffice@gmail.com
Fax : 02-226-0370, 02-222-9779
Line : https://bit.ly/2Lkh4AQ
 
หรือ Qrcode​ สำหรับติดต่อวัดอรุณ​ ผ่าน​ line​ : @watarun

3.2 จำนวนปัจจัยที่โอนมา (บาท) *

3.3 วัน-เวลา ที่โอน *

3.4 ช่องทางการโอนเงิน *

**โอนผ่านบัญชีธนาคาร

**โอนผ่านบัตรเครดิต

4.ใบอนุโมทนาบัตร

ทีมงานจะได้ทำบุญตามความประสงค์ของท่าน และส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านแจ้ง


4.1 การขอรับใบอนุโมทนาบัตร

ต้องการนำไปลดหย่อนภาษี โปรดระบุ (ไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นลดภาษีได้ในภายหลัง)


4.2 การขอรับใบอนุโมทนาบัตร

ชื่อ นามสุกล และที่อยู่ของผู้รับใบอนุโมทนาบัตร


4.3 ชื่อ-นามสกุลที่ต้องการออกใบอนุโมทนาบัตร

เช่นกรณี ต้องการออกใบอนุโมทนาบัตรเป็นชื่อผู้อื่น ที่ไม่ใช่ชื่อตนเอง