อนุโมทนาบุญกับทางเจ้าภาพ

#ศูนย์ช่วยเหลือวัดอรุณราชวราราม
ขออนุโมทนาบุญกับทางเจ้าภาพทุกท่าน ในการร่วมทำบุญกับทางคณะสงฆ์เขตบางกอกใหญ่
ร่วมกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
ขอให้ทุกคนทุกท่านมีกำลังกายใจเข้มแข็ง บุญรักษา คุณพระคุ้มครองทุกคน ทุกท่าน สาธุ...
#เข้าวัดสุขใจปลอดภัยห่างไกลโรค
ในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ ในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความ

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ