๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ช่วยเหลือ วันที่ ๓๗ ของโรงทาน เช้า เวลา ๐๗.๐๐ น.

#๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ช่วยเหลือ วันที่ ๓๗ ของโรงทาน เช้า เวลา ๐๗.๐๐ น.
#เมตตาหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
____ โดยพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
____ โดยการสนองงานของคณะสงฆ์เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก
กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โรงพยาบาลนครธน
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ จัดทำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ถวายอาหารพระภิกษุ-สามเณร
ภายในอาราม รวมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาในขณะนี้
____ ขอให้ทุกคนทุกท่านมีกำลังกายใจเข้มแข็ง บุญรักษา คุณพระคุ้มครองทุกคน ทุกท่าน สาธุ
Fackbook : สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม
www.watarun1.com
ธนาคารไทพาณิชย์ : วัดอรุณราชวราราม เพื่องานสาธารณสงเคราะห์ 055-255170-1
E-mail: watarunoffice@gmail.com
สำนักงานกลาง: 02-891-2185
#เข้าวัดสุขใจปลอดภัยห่างไกลโรค
#ขออนุโมทนาบุญกับทางเจ้าภาพทุกท่าน

ในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ ภาพระยะใกล้ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งไม่มีคำอธิบายรูปภาพในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน และ อาหารในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ อาหาร
ในภาพอาจจะมี ตาราง และ อาหารในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ กำลังยืนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปในภาพอาจจะมี ตาราง, อาหาร และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี อาหารไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ รองเท้าในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ อาหารในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, เครา, อาหาร และ สถานที่กลางแจ้ง

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ