ขอถวายความอาลัยพระสุนทรกิจจาภิรักษ์ ( สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ น.ธ.เอก )

____ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ขอถวายความอาลัยพระสุนทรกิจจาภิรักษ์ ( สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ น.ธ.เอก ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ มรณะภาพด้วยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลธนบุรี เวลา ๒๑.๓๐ น. สิริอายุ ๘๕ ปี ๖๕ พรรษา
#กำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ