ขอถวายความอาลัย พระมหาประสิทธิ์ สิริปญฺโญ (ป.ธ.๙,พธ.บ.,พธ.ม.)

_____ขอถวายความอาลัย พระมหาประสิทธิ์ สิริปญฺโญ (ป.ธ.๙,พธ.บ.,พธ.ม.) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร อดีตเลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๙ อดีตอาจารย์คณะพุทธศาสตร์ ได้ถึงแก่มรณภาพ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๒.๐๕ น.ด้วยอาการปอดติดเชื้ออักเสบ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ในภาพอาจจะมี 1 คน

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ