แจ้งเลื่อนเวลาสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระสุนทรกิจจาภิรักษ์ อดีตเจ้าคณะ ๓

___ ขอแจ้งเลื่อนเวลาสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ
พระสุนทรกิจจาภิรักษ์ อดีตเจ้าคณะ ๓ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นเวลา ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ