๙ พฤษภาคม เนื่องในวันคล้ายกันเกิด ศาตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

____ ๙ พฤษภาคม เนื่องในวันคล้ายกันเกิด ศาตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล ขอให้ท่านอาจารย์มีสุข สุขภาพกายใจแข็งแรง ร่ำรวย พระรัตนตรัยคุ้มครอง
____ และในการนี้ท่านอาจารย์ได้ถวายปัจจัยแก่โรงทานวัดอรุณราชวราราม ๑๐,๐๐๐ บาท สาธุๆ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ