ฟังพระธรรมเทศนา และ เวียนเทียน เนื่องในวัน อาสาฬบูชา ในวันที่ ๕กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

การแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัณฑ์ เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ โดยพระเดชพระคุณพระศรีสุทธิเวที ผู้ชายเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ณ พระวิหารหลวง วัดอรุณราชวรารามฯ กรุงเทพฯ ในวันที่๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ