วันเข้าพรรษา วัดอรุณราชวราราม

วันเข้าพรรษาคือวันที่พระสงฆ์ปวารนาว่าจะอยุ่พรรษา ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่กำหนดเป็นระยะเวลาสามเดือน ตามที่อยู่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้  โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา"
  
-อธิษฐานเข้าพรรษา  ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง วันเพ็ญเดือน ๑๒ รวมเวลา ๔ เดือน ด้วยกรอบพระพุทธานุญาตและกรอบเวลาตามพระวินัยดังกล่าว เมื่อถึงเวลาที่พระสงฆ์ต้องแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน  พุทธศานิกชนถึงถือโอกาศบำเพ็ญกุศลด้วยการจัดหาผ้าอาบน้ำฝนมาถวายแก่พระสงฆ์ จนเป็นประเพณีสำคัญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษามาจนประจุบัน...

-ปีนี้วัดอรุณราชณวราราม มีพระภิกษุ - สามเณรจำพรรษาทั้งหมด ๑๒๑ รูป แยกออกเป็นพระภิกษุ ๙๗ รูป พระนวกะ ๒ รูป และสามเณรอีก ๒๒ รูป 

  
 


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ