พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระสุนทรกิจจาภิรักษ์(สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ น.ธ.เอก)

  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐
 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ พระสุนทรกิจจาภิรักษ์(สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ น.ธ.เอก) อดีตเจ้าคณะ ๓ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

                                                               
                                                     
                                                           

                                                          
                                                        
                                                         
        
                                                        

                                                        แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ