คณะสงฆ์ภาค ๙ ร่วมกันทำสามีจิกรรรม พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก (เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม)

__คณะสงฆ์ภาค ๙ ประกอบไปด้วย จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์
__ร่วมกันทำสามีจิกรรรม พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
——————————
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓


  
 
                                       
  แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ