พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระสุนทรกิจจาภิรักษ์(สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ น.ธ.เอก) คืน(๑๘)

#วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. (คืน ๑๘)

__ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระสุนทรกิจจาภิรักษ์(สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ น.ธ.เอก) อดีตเจ้าคณะ ๓ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
__ พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เป็นองค์แสดงพระธรรมกถึก
__ พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม และคุณเพ็ญศรี พึ่งหลวง และคณะศิษยานุศิษย์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
__โดยมีพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นองค์ประธานในพิธี
__ ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถาน วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

         
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. (คืน ๑๘)

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ