ผู้แทนนายกรัฐมนตรี เข้าถวายสักการะ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้นายธีรวุฒิ กลั่นเลี้ยง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านยุทธศาสตร์ ผู้แทนนายกรัฐมนตรี เข้าถวายสักการะ ณ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม

   


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ