ขออนุโมทนากับ คณะจิตอาสา ๙๐๔ นำโดย ดร.อนุสร ฟูเจริญ รองเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะคณะภาค ๙

ขออนุโมทนากับ คณะจิตอาสา ๙๐๔ นำโดย ดร.อนุสร ฟูเจริญ รองเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, ดร.รุจิรา ฟูเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต, พล.ต.นพ.รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์ ได้มาถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม และทำความสะอาดทั่วบริเวณพระอาราม...

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ