พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เป็นประธานจริญพระพุทธมนต์ ในการทำบุญคล้ายวันเกิด คุณระพินทร์ สุวรรณปาน

#วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.
_____ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานการเจริญพระพุทธมนต์ ในการทำบุญคล้ายวันเกิดคุณระพินทร์ สุวรรณปาน
_____ ในการนี้คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ทั้งพระอารามได้ลงฉันภัตตาหารเพล ขอให้คณะเจ้าภาพมีความสุขความเจริญ ร่ำรวย สุขภาพกายใจแข็งแรงสำนักงานกลางวัดอรุณฯ รายงาน...smile

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ