พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระสุนทรกิจจาภิรักษ์(สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ น.ธ.เอก) คืน๑๙

#วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. (คืน๑๙ )
__ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระสุนทรกิจจาภิรักษ์(สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ น.ธ.เอก) อดีตเจ้าคณะ ๓ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
__คณะสงฆ์-ญาติโยมวัดบางนา จังหวัดปทุมธานี ครอบครัววงษ์อิศวร นำโดย คุณอดุลย์ วงษ์อิศวร ครอบครัวทองย้อย นำโดย คุณเจริญ ทองย้อย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
__โดยมีพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นองค์ประธานในพิธี
__ ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถาน วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานการวัดอรุณ รายงาน...laughing

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ