พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

❖ พิธีถวายพระพรชัยมงคล ❖
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

❖ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
ขอถวายพระพร ❖
สำนักงานการวัดอรุณฯ รายงาน...


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ