ขออนุโมทนาบุญกับคณะญาติโยมศิษยานุศิษย์ที่ได้มาทำบุญถวายเพลวันนี้

__วันที่๓๐ กรฏาคม ๒๕๖๓ ขออนุโมทนาบุญคณะญาติโยมศิษยานุศิษย์ในหลวงพ่อพระธรรมรัตนดิลก ที่มาทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณร เนื่องในวันเข้าพรรษา

สำนักงานกลางวัดอรุณฯ รายงาน...smile 

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ