พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระสุนทรกิจจาภิรักษ์(สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ น.ธ.เอก) คืน๒๐

#วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. (คืน )
__ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระสุนทรกิจจาภิรักษ์(สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ น.ธ.เอก) อดีตเจ้าคณะ ๓ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
__ครอบครัวคุณพ่อโปร่ง สกุลมา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
__โดยมีพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นองค์ประธานในพิธี
__ ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถาน วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานกลางวัดอรุณฯ รายงาน...แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ