ขออนุโมทนาบุญ พลเอกอนุพงษ์ - กุลยา เผ่าจินดา ที่มาทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหา

___ขออนุโมทนาบุญ พลเอกอนุพงษ์ - กุลยา เผ่าจินดา ที่มาทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ ๙ รูป โดยมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสเป็นองค์ประธานสงฆ์ ณ พระอุโบสถ
๕สิงหาคม๒๕๖๓
สำนักงานกลางวัดอรุณฯ...รายงานwink

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ