หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคล และนายอภิชาต รมยะรูป เข้าถวายเข้าสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

#วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
_____ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิล (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
_____ ปฎิสันถารกับคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล และนายอภิชาต รมยะรูป
_____ ในโอกาศที่เข้าถวายเข้าสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓
สำนักงานกลางวัดอรุณฯ รายงาน...smile

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ