พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลกเข้ากราบบูชาคุณและทอดผ้าไตรหลวงพ่อสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

#๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

____ ครบรอบปีที่ 7 ของการมรณภาพ หลวงพ่อสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอุณราชวราราม เข้ากราบบูชาคุณด้วยดอกบัว และทอดผ้าไตร
____ ในการนี้พระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนี รก.เจ้าคณะภาค ๑๒ รก.เจ้าอาวาสวัดสระเกศ พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล
สำนักงานกลางวัดอรุณฯ รายงาน...smile

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ