พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ โดยคณะสงฆ์หนตะวันออก

วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์ และผ้าไตร ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีบายศรีสู่ขวัญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ร่วมพิธี และพลอากาศเอก นายเเพทย์ สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
สำนักงานกลางวัดอรุณฯ รายงาน...smile

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ