พิธีบำเพ็ญกุศลศพ สตสมวาร (๑๐๐วัน) พระสุนทรกิจจาภิรักษ์ (สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ น.ธ.เอก)

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ สตสมวาร (๑๐๐วัน)
พระสุนทรกิจจาภิรักษ์ (สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ น.ธ.เอก)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุรราชวราราม
_______________________________
วันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
_คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นองค์ประธานสงฆ์ มีพระศรีสุทธิเวที ผจล.วัดอรุณราชวราราม เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร ทั้งอาราม..
สำนักงานกลางวัดอรุณฯ รายงาน...smile

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ