พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสุนทรกิจจาภิรักษ์ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

__วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๙ 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสุนทรกิจจาภิรักษ์ (สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ น.ธ. เอก ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระธรรมรัตดิลกเป็นประธานเดินนำขบวนเชิญหีบศพเวียนรอบเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน  พระสงฆ์ ๘๗ รูป สวดมาติกา-บังสกุล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะหนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานในพิธีทอดผ้าบังสกุล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป พิจารณาผ้าบังสกุล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพสำนักงานกลางวัดอรุณฯ รายงาน...smile

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ