นำกัปปิยภัณฑ์ถวาย พระครูอรุณธรรมรังษี ผจล. คณะ ๓

#วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
_____ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
_____ มอบหมายให้พระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม นำกัปปิยภัณฑ์ถวาย พระครูอรุณธรรมรังษี ผจล. คณะ ๓ และพรมหาสวัสดิ์ อหึสโก ผจล.คณะ ๒ วัดอรุณราชวราราม

 


สำนักงานกลางวัดอรุณฯ รายงาน...smile

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ