ความเมตตาของ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ความเมตตาของ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๖๓(วันเข้าพรรษา) พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม นิมนต์พระเถรานุเถระเข้าพบเพื่อปฏิสันถาร ทำสามีจิกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เครดิต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม https://publish.kachon.com/354298


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ