พระธรรมรัตนดิลก นำคณะสงฆ์ภาค ๙ ร่วมกันทำสามีจิกรรม สมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)

พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม นำคณะสงฆ์ภาค ๙ ร่วมกันทำสามีจิกรรม สมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์ภาค ๙ นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และพระเทพปริยัติโมลี รองเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ร่วมกันทำสามีจิกรรม เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) 

เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร(ศตภ.) หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 5 เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เครดิต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม https://publish.kachon.com/354413


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ