พระธรรมรัตนดิลก ร่วมแสดงมุทิตาจิต พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม

พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมแสดงมุทิตาจิต พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราม ราชวรมหาวิหาร เมตตาร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ในชั้นธรรมที่ พระธรรมราชานุวัตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เครดิต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม https://publish.kachon.com/354606


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ