ภาพถ่ายแต่งสี พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10

ภาพถ่ายแต่งสี พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10  ต้นตำรับตะกรุดหนังหน้าผากเสือวัดอรุณ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องยึดทางเหนี่ยวทางใจของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม และลูกหลานชาววัดอรุณแล้ว คือ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม และอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 พระพิมลธรรม (นาค สุมนนาโค) ต้นตำรับตะกรุดหนังหน้าผากเสือวัดอรุณ อันโด่งดังไปทั่วประเทศ

ด้วยความศรัทธาดังกล่าว คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และ ท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี 2563

โดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์(โต วัดอรุณ) ได้ร่วมกันจัดสร้าง ภาพเหมือนพระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 ขนาดA4 จำนวนการจัดสร้าง 30,000 ภาพ และ ภาพวาดจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดA4 จำนวนการจัดสร้าง 30,000 ภาพ

เพื่อน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในวาระโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระผู้มีเมตตาอันเป็นที่รักเคารพยิ่งของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและลูกหลานชาววัดอรุณ 

ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ในชั้นธรรม และยังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในกรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

โดยมีพิธีพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งประวัติศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแจกฟรีโดยมิมีมูลค่าใดๆ เป็นของขวัญให้แก่ท่านผู้เคารพรักและศรัทธาในองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นหนึ่งในกรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

ในวันนี้ด้วยความศรัทธาในองค์หลวงปู่นาค สุมนนาโค(พระพิมลธรรม) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 ต้นตำรับแห่งการสร้างตะกรุดหนังหน้าผากเสือวัดอรุณอันโด่งดัง คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) ได้ไหว้วานให้ คุณพรชัย สร้อยทอง กราฟฟิกดีไซเนอร์ผู้มีความชำนาญในการตบแต่งภาพ

ให้ตบแต่งภาพต้นฉบับของ หลวงปู่นาค สุมนนาโค(พระพิมลธรรม) ซึ่งมีความเก่าแก่และชำรุดไปตามกาลเวลาให้กลับมามีความคมชัด และยังได้ตบแต่งให้มีสีคล้ายภาพในยุคปัจจุบันโดยไม่ทำให้ภาพต้นฉบับผิดเพี้ยนได้อย่างสมจริง เพื่อให้ภาพถ่ายแต่งสี พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 เป็นภาพต้นฉบับ

ที่ทางคณะกรรมการจัดงานแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ โดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์(โต วัดอรุณ) จะได้ร่วมกันจัดสร้างภาพ หลวงปู่นาค สุมนนาโค(พระพิมลธรรม) ขนาดใหญ่เพื่อนำกลับถวายแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

เพื่อให้ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม หาสถานที่เหมาะสมประดิษฐานเพื่อให้ท่านสาธุชนผู้มีใจเคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่ พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 กราบสักการะบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

และจะได้หาวาระที่เหมาะสมจัดสร้าง ภาพถ่ายแต่งสี พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 ขนาดบูชาเพื่อน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

เพื่อให้ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามร่วมเป็นสื่อกลางในการแจกฟรี แก่ท่านสาธุชนผู้มีใจเคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่ พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) เพื่อเป็นการเผยแพร่ในคุณงามความดีที่องค์หลวงปู่นาค ท่านได้สร้างไว้ให้กับวัดอรุณราชวราราม และพี่น้องชาวบ้านหลังวัดอรุณไว้อย่างมากมาย

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม ไก่ ทิพย์จักร รายงาน

เครดิต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม https://sacred.kachon.com/354815


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ