พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๙๕ ปี พรรษา ๗๕ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ช่วง วรปุญฺโญ

# ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
_____ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๙๕ ปี ๗๕ พรรษา เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙) ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม ประธานสมัชชามหาคณิสสร ประธานอำนวยการโครงการฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร  _ พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๙๕ ปี พรรษา ๗๕ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหาครสำนักงานกลางวัดอรุณฯ รายงานsmile

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ