คณะสงฆ์ภาค ๙ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก

คณะสงฆ์ภาค ๙ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร (ป.ธ.๙, ดร.) รองเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาเขตขอนแก่น

โดยมีกองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด รวมทั้งพระสังฆาธิการเข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

 

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ