อายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)

                           

อายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี  พระธรรมรัตนดิลก ( สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ๖ กันยายน ๒๕๖๓

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ