เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมพิธีรดน้ำศพ พระครูสิริรัตนาภิรม อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

#วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
____ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมพิธีรดน้ำศพ พระครูสิริรัตนาภิรม อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

     


สำนักงานกลางวัดอรุณ รายงาน...smile

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ