พิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

พิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.

คณะเจ้าภาพ วันนี้
- ดร.ธนวรรณ เยี่ย พร้อมครอบครัว

พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
- โดย พระธรรมรัตนดิลก
เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เจ้าคณะภาค ๙

ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ