คณะครูและนักเรียน สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมรัตนดิลก

คณะครูและนักเรียน สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม เข้าถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ คณะครูและนักเรียน สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม นำโดย พระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม เข้าถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโทป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม  ณ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม

 

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ