ลูกหลานชาววัดอรุณ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมรัตนดิลก ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี

ลูกหลานชาววัดอรุณ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี

วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เจ้าของหนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม เป็นตัวแทนลูกหลานชาววัดอรุณและลูกหลานทีมงานหนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ 

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม หลวงพ่อผู้เปรี่ยมล้นด้วยความเมตตา ท่านคือพ่อพระผู้มีแต่ให้ อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของพวกเราลูกหลานชาววัดอรุณ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓

ซึ่งในปีนี้ทางคณะสงฆ์ภาค ๙ นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร(ป.ธ.๙, ดร.) รองเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม และเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด พร้อมญาติโยมคณะศิษยานุศิษย์ 

ผู้ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกันจัดงานพิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในวันบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ในวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อย่างยิ่งใหญ่

 

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ