จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี Ep.1

#วันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
___ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี
___ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙, ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น
___ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
___ โดยมีคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค ๙ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ร่วมงาน รวมทั้งคิษยานุศิษย์ร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
Ep.1

   

รายงาน..

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ