พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามEp.4

#วันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
___ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี
___ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙, พร.ดร.)
กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙
เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น
___ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
___ โดยมีคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค ๙ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ร่วมงาน รวมทั้งคิษยานุศิษย์ร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
Ep.4
 


รายงาน....

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ