อธิบดีกรมการศาสนาและคณะเข้าถวายสักการะ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม

อธิบดีกรมการศาสนาและคณะเข้าถวายสักการะ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

วันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา และคณะเข้าถวายสักการะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโทป.ธ.๙, พธ.ด.กิตติ์) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ