พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณ พระราชธีราจารย์

พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ผู้ช่วยวัดอรุณราชวราราม - เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณ พระราชธีราจารย์

วันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโทป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ผู้ช่วยวัดอรุณราชวราราม - เลขานุการวัดอรุณราชวราราม และคณะสงฆ์กองงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม ถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณ พระราชธีราจารย์ ผู้ช่วยวัดอรุณราชวราราม เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี ณ คณะ ๓ วัดอรุณราชวราราม 


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ