ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์
ณ พระวิหารหลวง วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ